Producatori

Cos  

Niciun produs

Total 0,00 lei

Plasare comanda

Cautare

Produse noi

Nu este niciun produs nou in acest moment.

RAYMOND LOEWY, părintele designului industrial. Cine a...

0 Comment
2013-11-05 09:09:59
 

RAYMOND LOEWY. Motorul de c?utare Google celebreaz?, mar?i, 120 de ani de la na?terea designerului industrial francez RAYMOND LOEWY. Ajuns în SUA în anul 1919 cu numai 50 de dolari în buzunar, RAYMOND LOEWY a reu?it s? apar? dup? 30 de ani pe coperta prestigioasei reviste TIME.

RAYMOND LOEWY, francezul considerat a fi p?rintele designului industrial, este celebrat, mar?i, de c?tre motorul de c?utare Google, printr-un Doodle aniversar, care înf??i?eaz? o locomotiv?.

RAYMOND LOEWY s-a n?scut în Fran?a în 1893, în familia unei pariziene ?i a unui jurnalist de origine austriac?. RAYMOND LOEWY a fost mezinul familiei, având doi fra?i mai mari. Unul a devenit chirurg, altul bancher. În schimb RAYMOND LOEWY a intrat în istorie pentru faptul c? a revolu?ionat designul industrial.
RAYMOND LOEWY a dat dovad? de o inteligen?? ie?it? din comun înc? din copil?rie, intrând la Universitatea din Paris la vârsta de numai 12 ani, unde a studiat Ingineria Electric?. Trei ani mai târziu, în 1908, RAYMOND LOEWY a conceput o replic? la scar? redus? a unui avion, propulsat? de o band? elastic?, care a câ?tigat mai multe competi?ii de profil. Înc? adolescent, RAYMOND LOEWY a brevetat design-ul ?i a vândut modelul de avion în Fran?a ?i Anglia.

RAYMOND LOEWY vrut apoi s? ob?in? un doctorat în inginerie, îns? studiile sale au fost întrerupte de izbucnirea Primului R?zboi Mondial. RAYMOND LOEWY ?i-a servit ?ara ca inginer, iar pân? în 1918, la încheierea conflagra?iei mondiale, a ob?inut rangul de c?pitan.

RAYMOND LOEWY - În America, cu numai 50 de dolari în buzunar
În 1919, purtând uniforma militar? ?i având numai 50 de dolari în buzunar RAYMOND LOEWY s-a îmbarcat pe o nav? cu destina?ia America.

În timpul c?l?toriei, un alt pasager i-a cerut s? fac? o dona?ie în scopuri caritabile. Pentru c? avea foarte pu?ini bani, RAYMOND LOEWY i-a schi?at portretul unei femei ?i l-a scos la licita?ie. Spre suprinderea sa, portretul a fost cump?rat cu 150 de dolari.

Cump?r?torul a fost consulul britanic la New York, Sir Harry Armstrong, care a fost atât de încântat de ?armul ?i talentul lui RAYMOND LOEWY încât i-a ob?inut o intrare la Conde Nast, publisher-ul revistelor Vogue ?i Vanity Fair.

RAYMOND LOEWY ?i-a început cariera în SUA ca fashion illustrator, îns? ulterior ?i-a extins activitatea în domeniul design-ului industrial, ob?inând clien?i mari precum Gestetner, Westinghouse, Hupmobile, Sears-Roebuck ?i Studebaker. În 1939, a creat design-ul celei mai populare ma?ini a companiei Studebaker, Champion.

RAYMOND LOEWY a ap?rut în 1949 pe coperta revistei Time, iar în 1953 ajunsese s? aib? o firm? cu 200 de angaja?i, un venit anual de peste 3 milioane de dolari ?i sedii în Londra, Paris, Sao Paolo, Los Angeles ?i Chicago.

Dup? o carier? de succes în domeniul design-ului auto, RAYMOND LOEWY s-a retras din activitate în 1980, la vârsta de 87 de ani, întorcându-se în Fran?a. A murit în locuin?a sa din Monte Carlo, în anul 1986.

RAYMOND LOEWY, un Steve Jobs al anilor 1930
RAYMOND LOEWY ?i Steve Jobs, fondatorul companiei Apple, au fost adeseori compara?i pentru c? felul în care au revolu?ionat industria designului industrial, printr-o infuzie de modernitate.

La fel ca Steve Jobs, RAYMOND LOEWY a fost acuzat de-a lungul timpului de unii angaja?i ai s?i c? le-a furat ideile, îns? majoritatea celor care au lucrat cu el au spus c? posibilitatea de a munci în preajma sa a fost un privilegiu.

Atât RAYMOND LOEWY cât ?i Steve Jobs au fost adep?ii unor design-uri avansate, îns? acceptabile pentru public, care s? nu sperie ?i s? nu îndep?rteze consumatorii.

RAYMOND LOEWY, design-uri de succes
Pe lâng? automobilele de familie, cele mai faimoase crea?ii ale lui RAYMOND LOEWY sunt sticla "zvelt?" de Coca-Cola, autobuzul Greyhound, pachetul de ?ig?ri Lucky Strike, interioarele unor rachete folosite de NASA ?i logo-urile companiilor Exxon, Greyhound, Nabisco ?i Shell.

RAYMOND LOEWY, personajul cheie din istoria companiei Coca-Cola
RAYMOND LOEWY a avut un cuvânt greu de spus ?i în designul companiei Coca Cola.

Înc? din 1940, RAYMOND LOEWY a realizat mai multe modific?ri de design la frigiderul Coca-Cola, îns? nu au fost realizate niciodat? în întregime din cauz? c? a început cel de-al doilea r?zboi mondial. La sfâr?itul r?zboiului, compania i-a dat mân? liber? designerului RAYMOND LOEWY s? creeze un nou concept pentru frigider. Designul s?u prezenta linii impetuoase ?i col?uri rotunjite, cu o serie de îmbun?t??iri func?ionale.

U?ile au fost concepute pentru a se deschide din fa??, ?i nu lateral, u?urând munca vânz?torului ?i fiind mai u?or ?i pentru client.

Camionul Coca Cola, care apare în reclame ?i este îndr?git de zeci de milioane de copii din întreaga lume a fost reproiectat de RAYMOND LOEWY. Printre modific?ri au fost aspectul curbat, folosirea u?ilor aeriene, care pot fi îndep?rtate pe timpul verii ?i a gândit un spa?iu pentru depozitarea materialelor publicitare.

 
0 Comment